Huurvoorwaarden

Een uitgebreid document met de algemene huurvoorwaarden krijg je bij de boeking. We zetten de belangrijkste hier voor je op een rijtje:

 • De huurperiode begint op vrijdag om 15.00 uur en eindigt op vrijdag om 11.00 uur.
 • Per week zijn 1500 kilometers vrij en in de huurprijs inbegrepen, alle kilometers boven de 1500 kilometer per week worden aan het eind van de huurperiode berekent o.b.v. 0,15 euro per kilometer.
 • De camper is WA + Casco, inclusief schade inzittenden, verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis, welke bij schade in binnen- en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder.
 • De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 1.000,00. De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode, samen met het laatste deel van de huursom. Deze waarborgsom wordt, mits de huurder al zijn verplichtingen jegens Wadnbus.nl is nagekomen, binnen 7 dagen nadat de huurder de camper heeft teruggebracht teruggestort op de rekening van de huurder, eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten.
 • Annulering moet schriftelijk of via de e-mail te geschieden. De datum van de postbezorging geldt hierbij als annuleringsdatum. Wadnbus.nl raadt de huurder aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
 • De annuleringskosten bedragen:
 • a. bij annulering 15 weken of langer voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom;
 • b. bij annulering 10 weken of langer en korter dan 15 weken voor aanvang van de huurperiode: 60% van de huursom;
 • c. bij annulering korter dan 10 weken voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom.
 • Het eerder terugbrengen van de camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).
 • Bij reservering is voor de huurder en alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig paspoort of ID-kaart én rijbewijs verplicht. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn persoonsgegevens worden geverifieerd.
 • Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient de huurder 25% van de huursom te betalen. De huurder dient 25% van de huursom 6 maanden voor aanvang van de huurperiode te betalen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan dient de huurder 50% van de huursom bij de totstandkoming van de huurovereenkomst te betalen. De huurder dient 50% van de huursom en de waarborgsom 6 weken voor aanvang van de huurperiode te betalen. Dit betekent dat 6 weken voor aanvang alle kosten inclusief de borg betaald moeten zijn.
 • Eventuele bekeuringen die Wadnbus.nl heeft ontvangen en die betrekking hebben op de huurperiode waarin de camper ter beschikking van de huurder stond, worden achteraf middels een factuur aan de huurder in rekening gebracht.
 • Bij het terugbrengen dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering.
 • De huurder moet voor reparaties altijd eerst contact met Wadnbus.nl opnemen en goedkeuring vragen. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructies van Wadnbus.nl. Op naam van Wadnbus.nl gestelde originele en gespecificeerde nota’s worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald.
 • Schade aan het interieur, radio/CD, achteruitrijdcamera, luifel en fietsenrek is voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.
 • Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient de huurder binnen 24 uur Wadnbus.nl telefonisch op de hoogte te stellen.
 • De camper wordt afgeleverd met een volle brandstoftank, volle schoonwatertank, lege afvalwatertank, leeg cassette toilet en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient de camper van binnen en buiten schoon (uitgezonderd het dak) te zijn, de schoonwatertank vol, afvalwatertank en het cassette toilet leeg- en schoongemaakt te zijn en met een volle brandstoftank te worden geretourneerd.
 • Verbruik van brandstof (diesel) is voor rekening van de huurder. De huurder krijgt de camper met een volle brandstoftank mee en de huurder dient de camper volgetankt te retourneren.
 • Aan vloeistofverbruik voor het chemisch toilet en eventuele olieverbruik zijn geen kosten verbonden.
 • De bestuurder dient ten minste 24jaar te zijn en 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B. Niet Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd. Voor het besturen van de camper is rijbewijs B voldoende.
 • De camper mag alleen bestuurd worden door de door de huurder opgegeven bestuurder(s). De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen.

Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. Wij verwijzen hiervoor naar de Algemene voorwaarden voor het huren van een camper bij Wadnbus